Bijen- en vlinderplanten, planten voor de toekomst

Planten met een natuurlijke uitstraling, vaak nectar- of pollenplanten voor onze bijen en vlinders, vormen de basiscollectie van ‘De Vlindertuin’.

De vlinderpopulatie in onze streken is de laatste decennia enorm achteruitgegaan. Bijen, onmisbaar voor de bestuiving van bloemen, fruit en landbouwgewassen, hebben het moeilijk. De aandacht voor deze problematiek juichen wij toe en we willen ook jullie warm maken voor een bij-en vlindervriendelijke tuin.

Nepeta, Echinacea, Eupatorium, Helenium, Sedum,… je vind ze bij ons massaal en in talrijke variëteiten.

In de zomer van 2013 konden de bezoekers, mee dank zij de het mooie weer, genieten van massa’s fladderende vriendjes in onze tuin. Hoop voor de toekomst?

Voor ons is het een eer de natuur een handje te kunnen toesteken, en het maakt ons gelukkig dat steeds meer enthousiaste bezoekers hierin volgen.

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto